Trang : Lệ Thanh- Thanh Thúy

photo

Kiếp Tha Hương (Lam Phương) – Thanh Thúy

Nhớ mùa hoa tím (Mạnh Phát) – Lệ Thanh

lethanh

Câu chuyện tâm tình (Lan Đài) – Thanh Thúy
Nếu vắng anh (Anh Bằng) – Lệ Thanh

Kỷ niệm xa rồi (Nguyễn Hữu Thiêt)- Lệ Thanh
Mơ bến Hàn Giang (Phạm Mạnh Cương) – Tuyết Hằng

photo 2-4

 

Duyên Kiếp (Lam Phương) – Lệ Thanh
Tiễn Em (Phạm Duy) – Lệ Thanh

Tôi sẽ đưa em về (Y Vân) – Lệ Thanh


Đêm Giã Từ (Y Vân)- Thanh Thúy

photo 3-3
Đêm Cuối Cùng (Phạm Đình Chương)- Thanh Thúy
Đêm Tái Ngộ (Y Vân) – Lệ Thanh

photo 1-5

Lá thư gửi mẹ (Nguyễn Hiền)- Lệ Thanh


Cung thương ngày cũ (Nguyễn văn Đông)- Lệ Thanh

Dang dở (Đoàn Chuẩn/ Từ Linh)- Lệ Thanh & Chung thủy (Văn Phụng)- Thanh Thúy

Đêm nay ai đưa em về (Nhật Ngân)- Lệ Thanh

Lời mẹ ru (Trịnh Công Sơn) – Hà Thanh

Mấy dăm sơn khê (Nguyễn văn Đông) – Trần văn Trạch & Lệ Thanh

1 thought on “Trang : Lệ Thanh- Thanh Thúy”

  1. Tư-Thiện-Nguyễn said:

    Mình đã vào đây để tìm bài : Vĩnh Biệt Tha la của Anh Tuyền…Nhưng KHÔNG có.
    Các bạn nào có xin cho mình xin dưới mọi dạng mp4 a,mp3,. : tuthiennguyen@gmai.com…Mình đã cố tìm gần 50 năm nay mà chưa có.Xin cảm ơn vạn bội.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s