Đĩa nhựa Thanh Nga

Thái hậu Dương Vân Nga

photo 1

Con gái chị Hằng

photo 2

photo 1-14

Chuyện tình 17

photo 4

photo 3-10

Hoa Mộc Lan (với Hữu Phước)

photo 1

photo 4

photo 3

photo 2

Tấm lòng của biển (với Út Bạch Lan, Minh Cảnh, Hữu Phước)

photo 5

photo 2-17

Tình là giây oan (với Hữu Phước)

photo 3

Sông Dài (với Ngọc Nuôi, Hữu Phước)

photo 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s