Đĩa nhựa Thanh Vũ & Nhật Trường

thanhvy

Lời Buồn Thánh (Trịnh Công Sơn)

Bà mẹ Phù Sa (Phạm Duy)

Dìu nhau vão mộng (Đổ Lễ)


Ghé lại một đêm (Anh Bằng)- Trình bày: Thanh Vũ, Trung Chỉnh, Phượng Bằng

Một lần cuối (Hoàng Thi Thơ)


Tình 30 (Y Vân)

NhuThuy

Những chiều chưa có nhau (Lê văn Chánh)- Nhật Trường & Như Thủy

Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng)- Quỳnh Giao, Châu Hà phụ họa & Một lần xa bến (Trường Sa)

nhattruong

Ai nói yêu em đêm nay

Dấu đạn thù trên tường vôi trắng

Hoa Trinh Nữ & Tìm Thương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s