Đĩa nhựa – Khánh Ly – Lệ Thu – July Quang

1969

photo-6

Ngậm ngùi (Phạm Duy- Huy Cận)- Hát và đọc thơ: Lệ Thu
Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa) – Lệ Thu

Ngày vui qua mau (Nhật Ngan)- Lệ Thu
Tròn mộng (Trường Thi) – Lệ Thu

 

 

1969

photo-5
Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An) – Khánh Ly
Lời tình buồn (Vũ Thành An)- Khánh Ly


Nếu một mai em sẽ qua đời (Phạm Duy) – Lệ Thu

1970

photo-7
Kỷ vật cho em (Phạm Duy- Linh Phương) Khánh Ly

Giết người trong mộng (Phạm Duy)- Julie Quang

1971

photo-8

Nước mắt mùa thu (Phạm Duy) – Lệ Thu
Gửi em (Vũ Thành An) – Lệ Thu

 

Mùa thu còn đó (Châu Kỳ)- Julie Quang
Đàn tím (thơ Tạ Tỵ, nhạc: Anh Việt Thu)-Julie Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s