Đĩa nhựa Việt Nam 1975-1990

photo 3-9

tinhbien

Tình yêu tìm thấy (Trịnh Công Sơn)-Ngũyên Lệ Thu 


Tình yêu nào mới đến (Phạm Trọng Cầu)- Thái Châu


Thư tình cuối thu(Phan Hùynh Điểu)- Thanh Lan

Này người yêu nhỏ xinh(Nguyễn Ngọc Thiện)- Nguyễn Chánh Tín, Bích Trâm

Mùa Xuân(Phạm Minh Tuấn)- Cẩm Vân

Tình ca tuổi trẻ(Tôn Thất Lập)- Thanh Lan

photo 1-13

Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp)- Mạnh Hà

Câ đàn ghi ta của Victor Jara (Phan Nhân)- Mạnh Hà

Tình biển(Trần Quang Huy) – Nhã Phương

photo 2-16

Nha Trang mùa thu lại về(Văn Ky) – Họa Mi

Tình yêu đất và nước(Hoàng Vân)- Họa Mi

1 thought on “Đĩa nhựa Việt Nam 1975-1990”

  1. hi, mình rất muốn sưu tập một vài đĩa than trên, ko biết ad có ý định chuyển nhượng ko nhỉ?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s