Đĩa than 78 vòng thập niên 40, 50 (phần 3)

 

s-l1600.jpg

Châu Kỳ và Mộc Lan

 

Thoi tơ
Sáng tác: Đức Quỳnh
Trình bày: Mộc Lan

 

Nhớ quê hương
Sáng tác: Phạm Ngữ
Trình bày: Văn Bình

 

 

21034356_2031982273696924_6593536879749066777_n

Ánh Tuyết

 

Mộng Lành
Sáng tác: Hoàng Trọng
Trình bày: Ánh Tuyết

Sunset in Vienna
Trình bày: Ái Liên

 

IMG_0335.JPG

Phùng Há

Vọng cổ hoài lang
Trình bày: Phùng Há

 

Son sắt một lòng
Trình bày: Xuân Mai