Đĩa than 78 vòng thập niên 40, 50

Đĩa Philips 57 058

photo 5

Ca si Khanh Ngoc

Tình Quê Hương

Sáng tác: Việt Lang

Trình bày: Khánh Ngọc

Thúc Quân

Sáng tác: Văn Giảng

Trình bày: Ban Thăng Long

Đĩa Philips 57059

photo 4

chauky

Khúc nhạc tương tư

Sáng tác: Ngọc Bích

Trình bày: Châu Kỳ

Screen Shot 2015-05-25 at 3.17.12 PM

Thoi tơ

Nhạc: Đức Quỳnh

Thơ: Nguyễn Bính

Trình bày: Mộc Lan

Đĩa Viễn Đông

photo 2

Screen Shot 2015-05-20 at 2.14.59 AM

Tiếng Đàn Tôi

Sáng tác: Phạm Duy

Trình bày: Ngọc Bảo

Đĩa Polyphon 57.000

photo 3

manh phat

Bến cũ

Sáng tác: Anh Việt

Trình bày: Mạnh Phát, Minh Diệu

Nhắn gió chiều

Sáng tác: Thiện Tơ

Trình bày: Mạnh Phát

photo 1

Tiếng sông Cửu Long

Sáng tác: Phạm Đình Chương

Trình bày: Thái Thanh và ban Thăng Long

Thaithanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s