Đĩa nhựa Khánh Ly -Lệ Thu (phần 2)

photo 2-8

Vọng cố nhân (Bảo Thy) – Lệ Thu

Đừng hỏi vì sao tôi buồn (Bảo Thu) – Lệ Thu

photo 1-8

Tạ ơn (Trịnh Công Sơn)- Lệ Thu
Diễm xưa (Trịnh Công Sơn)- Khánh Ly

Tình buồn (Đỗ Lễ) – Lệ Thu

photo 2-10

Cuối cùng cho một tình yêu (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

Cúi xuống thật gần(Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

photo 1-10

Nỗi Lòng (Nguyễn văn Khánh) – Lệ Thu

Xin mặt trời ngủ yên (Trịnh Công Sơn) – Lệ Thu

 

photo 1-9

 

Mưa hồng (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

Gọi tên bốn mùa (Trịnh Công Sơn)- Khánh Ly
Lời của giòng sông (Trịnh Công Sơn)- Khánh Ly

photo 2-9

Bài không tên số 6 (Vũ Thành An)- Khánh Ly
Bài không tên số 8 (Vũ Thành An)- Khánh Ly & Thanh Vũ

1 thought on “Đĩa nhựa Khánh Ly -Lệ Thu (phần 2)”

  1. Tôi nghe Vọng Cố Nhân của Bảo Thy lần đầu, hòa âm rất hay. Tiếp theo là Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn. Tuyệt quá.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s