Đĩa nhựa Minh Hiếu

photo 4
1965
Nhật ký cho em (Đoàn Luân & Hoài Linh)- Trình bày: Minh Hiếu
Tình ca mùa Xuân (Tôn Hoàng Tưởng)- Trình bày: Phương Nga

photo 2
1964
Dang dở (Đoàn Chuẩn- Từ Linh) & Ngăn cách (Y Vân)

photo 1

1965

Trăm ngày xa cách (Thanh Vũ)

Tình yêu đã mất (Phạm Mạnh Cương)

photo 3
Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi (Lam Phương) & Mảnh tình thương (Mạnh Giác)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s