Trang: Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long

Xem thêm ở trang web Ca sĩ Thái Thanh

thaithanhhoaibachoaitru

Buồn Đêm Mưa (Huy Cận- Phạm Đình Chương)- Ban Thăng Long

Screen Shot 2015-05-10 at 1.49.46 PM

Tiếng Chuông Chùa – Thái Thanh

xomdem

Túi Đàn (Canh Thân)- Tuyết Mai, Kim Tước, Quỳnh Giao

 Xóm Đêm (Phạm Đình Chương) – Thái Thanh

Thái-thanh_1968

nguaphidanxa

Ngựa Phi Đàng Xa (Lê Yên- Phạm Đình Chương)- Ban Thăng Long

 Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (Hoàng Anh Tuấn – Phạm Đình Chương) – Ban Thăng Long

thai-thanh-2

ngoclan

Ngọc Lan (Dương Thiệu Tước)- Thái Thanh

1 thought on “Trang: Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s