Tags

,

 

vuquangninh.jpg

Nước non ngàn dặm ra đi (hãng dĩa Sóng Nhạc- Cuối thập niên 1960)

 

Chinh phụ ca (Băng nhạc Shotguns năm 1970)

 

Về miền Trung (thâu âm tại Việt Nam cuối thập niên 1970)

 

Giọt mưa trên lá tức Tâm ca 4 (chương trình Phạm Mạnh Cương đầu thập niên 1970)

 

Trả lại em yêu (Tiếng hát Hà Thanh- Trung tâm Thúy Nga, thập niên 1970)