Tags

,

14225561_1845252585703228_160825729494550155_n copy

Ta cùng nghe lại những kỷ niệm của Hà Thanh qua 3 giai đoạn: Huế, Sài Gòn và Hoa Kỳ. Chương trình do phóng viên Phương Hoa thực hiện trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21 cho đài VOVN.

Phần 1

Phần 2

Phần 3