Tags

, , , ,

 

 

parisedited

Thu âm trực tiếp từ chuyến lưu diễn của Hà Thanh tại Paris năm 1969:
Tình khúc hàng hàng lớp lớp (Nguyễn văn Đông) và Đêm tàn Bến Ngự (Dương Thiệu Tước):

 

 

Hai bản thâu acoustic tại Sài Gòn đầu thập niên 70: Mùa thu Paris và Tiễn Em (đều là nhạc Phạm Duy, lời Cung Trầm Tưởng):