Tags

, ,

Sáng tác: Ngọc Trung và Vĩnh Thanh
Đĩa Continental 18- Thập niên 60