Tags

, ,

 

r-7310803-1438602104-9464-jpeg.jpg

Tình Quê Hương
(thơ Phan Lạc Phúc, nhạc Đan Thọ)
Trình bày: Hà Thanh, Hoàng Oanh