Tags

,

21762034_139130496697967_1988472731211828443_n.jpg

 

Ði về phố rộng mà ra
Đi tu giản dị cô Hà Thanh ôi

Bùi Giáng