Tags

Đĩa Đoạn Tuyệt- Hãng Việt Nam 1964

photo 2

Đoạn Tuyệt (Phượng Linh) & Lời Giã Biệt (Nguyễn văn Đông)

Đĩa Continental số 50 – Những tác phẩm của Nguyễn văn Đông

photo 1

Nhớ một chiều Xuân – Hà Thanh & Sắc hoa màu nhớ – Giao Linh