photo-3

Đĩa Tân Thanh

Hải Ngoại Thương Ca (Nguyễn văn Đông)

Đĩa Continental (1965)

Nhớ Thương Hàn Mặc Tử (Lệ Mộng Bảo) & Phố Vắng Em Rồi (Mạnh Phát)

Thuở Ấy Có Em (Huỳnh Anh)