Tags

, , ,

htlm Trầm Hương Đốt (Bửu Bác)

 

 

Tâm sự người cài hoa trắng (Ý nhạc và lời: Trường Khánh & Biên soạn: Hà Thanh)

 

 

 

htcloseup

 

 

 

Tiễn người (Thích Viên Lý – Trọng Nghĩa)

 

 

 

Nhớ (Thích Viên Lý – Mộng Lan)