Tags

, , , , ,

htwhite

  Silent Night (Franz Xaver Gruber & Joseph Mohr) với Mai Hương

 

 

Xóm Đêm (Phạm Đình Chương) với Hùng Cường

 

Xin Đừng Trách Anh (Phương Linh) với Thanh Vũ

 

 

Nụ Tầm Xuân (Phạm Duy) với Duy Khánh