Tags

, ,

httcs

Vào năm 1967, chiến tranh ngày càng ác liệt, người chết ngày càng nhiều và vì lý do đó Trịnh Công Sơn đặt mình vào vị trí của một người phụ nữ trong tầng lớp nhân dân (chỉ có điều, người phụ nữ bị điên) để sáng tác, để có thể là hiện thân của chính chị, và của tất cả những phụ nữ bị mất đi những người thân yêu của họ…  một bài hát không phải là Quốc Gia cũng chẳng phải là Cộng Sản, mà đơn giản là một bài hát tố cáo chiến tranh. Do đó, cũng như tất cả những bài hát phản chiến khác của Trịnh Công Sơn, hai phe đối nghịch nhau không ưa bài hát này, vì mối quan tâm của họ là đẩy được nhiều người ra mặt trận.

Yoshii Michiko

Tình Ca Người Mất Trí (thu trực tiếp năm 2004)

 

Lời Mẹ Ru –  (Dàn nhạc Nghiêm Phú Phi & Trung tâm Giáng Ngọc)

 

Có Điều Gì Gần Như Niềm Tuyệt Vọng

 

 

 

httcs2

Thương Một Người 

 

Biển nhớ

 

Nhìn Những Mùa Thu Đi

 

 

Advertisements