Tags

,

 

HaThanh5

Trường ca Đi chơi chùa Hương (thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhạc Trần Văn Khê) – Hà Thanh ca, diễn và ngâm cùng với dàn nhạc Hoàng Trọng và ban hợp xướng Tiếng Tơ Đồng thập niên 1960

Ru em theo điệu Huế- “Kim găm hò áo mất rồi, tiếc công thầy mẹ đứng ngồi chọn kim”

 

htface

Mưa Gió Đầu – Nhạc phim Mùa Mưa Thương Nhớ

Sáng tác: Hoàng Trọng

Dàn nhạc Tiếng Tơ Đồng

 

 

Tà Áo Tím (Hoàng Nguyên) được thâu tại một tư gia đầu thập niên 1980 ở Việt Nam